Skip to main content
 首页 » 动物趣闻

17只隔离期间被爸妈乱剪的狗 博美惨被剪成兔子

之前我们曾经写过不少剪毛被剪坏的狗,今天要分享给你们的是《Boredpanda》所搜集的爆笑狗狗剪毛特辑!小编现在已经工作到今天的最后一篇实在是有点疲惫,这时候就很适合看些没有负担又可爱的照片~1. 被剪成拉哩头。

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut1.jpg][/jz]


2. 眼神看起来超哀怨!

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut2.jpg][/jz]


3. 身体部分那个粗糙感是怎么回事。

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut3.jpg][/jz]


4. 直接瞪人!

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut4.jpg][/jz]


5.

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut5.jpg][/jz]


6. 乍看以为是兔子……

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut6.jpg][/jz]


7. 毛茸茸的比较可爱啦QQ

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut7.jpg][/jz]


8. 「拜托告诉我这不是事实……」

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut8.jpg][/jz]


9.

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut9.jpg][/jz]


10.

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut10.jpg][/jz]


11.

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut11.jpg][/jz]


12. 身体比例整个不对。

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut12.jpg][/jz]


13.

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut13.jpg][/jz]


14.

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut14.jpg][/jz]


15. 这到底是什么生物,我有点混乱了。

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut15.jpg][/jz]


16. 这跟我们公司的狗有够像。

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut16.jpg][/jz]


17.

[jz][tp=https://www.teepr.com/wp-content/uploads/2020/05/dunny-dog-haircut17.jpg][/jz]

评论列表暂无评论
发表评论